PRIVACY VERKLARING


PRAKTIJK
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend coach/therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens vindt onderzoek en behandeling plaats.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een sessie en het uitvoeren van de financiële administratie.
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk bewaar, in een afgesloten kast, in een pand met afgesloten deuren.

Als uw behandelend coach/therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar leonoor@kerntraject.nl. Leonoor Begeer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • verzekeraar en verzekeringsnummer 
 • de datum van de behandeling
 • een korte aanduiding van het soort behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘overige psychosociale therapie’ of ‘overige natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult

Door gebruik te maken van diensten van Kerntraject, gaat u akkoord met dit sinds 25 mei 2018 ingevoerde beleid.

COOKIEBELEID
De website van Kerntraject (www.kerntraject.nl) maakt enkel gebruik van functionele cookies.