ENERGETISCHE THERAPIE
WAT IS ENERGETISCHE THERAPIE?
Ieder mens is een prachtig ingenieus energiesysteem met talloze dieptelagen; een universum op zich! Daar waar de energie soepel stroomt en de lagen vloeiend verbonden zijn, voelen we ons TOP. 
Als de energie geblokkeerd wordt ontstaan doorgaans klachten, lichamelijk, emotioneel, mentaal of op het gebied van zingeving, afhankelijk waar de blokkade zich bevindt.
Energetisch therapeuten hebben tijdens hun opleidingsjaren hun intuïtieve waarneming zo ontwikkeld en verfijnd, dat zij die blokkades kunnen waarnemen, onderzoeken en oplossen, samen met de cliënt.

HOE WERKT HET?
De energetisch therapeut stemt zich af op het energiesysteem van de cliënt en ziet, hoort of voelt waar de energie verstoord is. Vervolgens wordt er gekeken wat er nodig is om soepele doorstroming en verbinding weer mogelijk te maken. Daarbij wordt er vaak eerst negatieve energie (bijv. een blokkade) afgevoerd om vervolgens positieve energie in te kunnen brengen. Dit kan op verschillende manieren: doorgaans wordt de energie aangestuurd en doorgegeven via de handen van de therapeut, op enige afstand van het lichaam van de cliënt. Soms is het echter meer effectief om de energie tegelijk via het hart, het voorhoofd, de stem of een kristal door te laten stromen naar de cliënt.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN ENERGETISCHE THERAPIE
Naast bovenstaande algemene energetische aanpak, kent de energetische therapie ook veel verschillende specialisaties.
Bij Kerntraject integreren we elementen uit de volgende de energetische methoden met westerse wetenschap:
  • Algemene energetische therapie (zie boven)
  • Soundhealing
  • Kristaltherapie
  • Chakrabalancing
  • De Helende Reis


SOUND HEALING

Soundhealing is in z'n eenvoud een prachtige vorm van therapie, die al in de oudheid werd toegepast. Vandaag de dag hebben we de talloze mogelijkheden van het werken met klanken als vorm van heling herontdekt.

KLANKEN MAKEN HELDER EN SCHOON
Alles is energie. Energie is trilling, klank is trilling en trilling kan resonantie veroorzaken. Ieder orgaan, iedere emotie of gedachte heeft een eigen energie en daarmee een eigen frequentie.  Verstoorde energie, dus verstoorde trillingen zijn weer in balans te brengen door gebruik te maken van resonantie. Door de juiste klank te laten klinken kan een energiesysteem weer in balans worden gebracht. De klanken dringen door tot in de diepere lagen van het bewustzijn met de intentie om blokkades op te heffen. Bepaalde tonen kunnen energiestromen weer op gang brengen en ondersteunen. Overtollige ballast kan soepel worden losgetrild en afgevoerd. Klanken maken je helder en schoon van binnen. Een wonderbaarlijk krachtig fenomeen.

TONEN
Soundhealing kan met behulp van instrumenten (klankschalen, didgeridoo enz.) of met stem. Bij Kerntraject werken we vooral met stem en klankschalen. Een klank wordt nauwkeurig afgestemd en gedurende een aantal seconden: 'tonen' noemen we dat. Tijdens de individuele sessies kan je de tonen als een klankbad over je heen laten komen. Tijdens de cursussen en meditaties tonen we vaak samen. De meeste mensen voelen zich prettig en zacht geraakt door de tonen. Soundhealing brengt licht en lucht in je lijf en je energiesysteem.


KRISTALTHERAPIE

Hou jij van kristallen, heb je iets met hun sprankelende kleur en vorm? Dan werken kristallen voor jou extra goed. Kristallen kunnen op verschillende manieren worden ingezet, als ondersteuning of als therapie.

ONDERSTEUNING
Kristallen hebben door hun zuivere structuur en specifieke samenstelling een zeer krachtige werking. Kleur, chemische samenstelling en herkomst van het kristal hebben allen een specifieke invloed op het helingsproces.
Bij Kerntraject zijn vele kristallen aanwezig om je proces te ondersteunen. Het kan heel prettig en effectief zijn om een klein kristal bij je te dragen, bijvoorbeeld in je broekzak of om je hals. Grotere kristallen zijn fijn om in een ruimte te plaatsen bijv. in je slaapkamer bij slaapproblemen of in je werkkamer om rust en concentratie te bevorderen.

THERAPIE
Kristaltherapie is vooral geschikt voor de 'diepere' en chronische problematieken en door de intensiteit vaak minder geschikt voor kinderen.

HOE WERKT KRISTALTHERAPIE?
Tijdens de sessie worden diverse kristallen op of om het lichaam van de client neergelegd. Er wordt nauwkeurig getest welke kristallen waar mogen worden neergelegd. Vervolgens worden de kristallen energetisch met elkaar verbonden en zo geprogrammeerd dat zij optimaal voor de cliënt gaan werken. Zo ontstaat intense heling op de fysieke, emotionele, mentale en spirituele lagen van de cliënt. De kristallen versterken als een brandglas de energiestromen die door de kristaltherapeut in gang worden gezet. Zo wordt de helende energie tot diep in de celstuctuur en het DNA gebracht.


CHAKRA BALANCING

Chakra-balancing brengt rust en voeding in je energiesysteem en het opent letterlijk wegen die voorheen gesloten waren. Chakra's zijn onze energiepoorten. Als we ons optimaal in balans voelen, stroomt de energie ongehinderd door ons lichaam. Wij nemen via onze chakra's energie op uit de omgeving, deze stroomt door onze energiebanen (meridianen) en vervolgens staan we de energie weer af aan onze omgeving.

Ieder chakra heeft een ingaande en een uitgaande stroom. Deze kunnen meer of minder open of gesloten zijn. Staat een bepaald chakra te wijd open dan kan het zijn dat er teveel van je energie wegstroomt naar de omgeving, zodat je bijv. vermoeid raakt en je weerstand afneemt. Of omgekeerd als de ingaande stroom geblokkeerd wordt omdat het chakra teveel gesloten is, kan dat bijv. een gevoel geven alsof je niet weet waar je de kracht vandaan moet halen.

Chakra-balancing brengt de energiestroom weer in balans. Deze methode is snel, speels en prettig en daarom ook uiterst geschikt voor de behandeling van kinderen.


DE HELENDE REIS

Brandon Bays heeft de Helende Reis (The Journey) ontwikkeld. Een diepgaande visualisatie die heling brengt op mentaal en emotioneel gebied, maar ook fysiek tot diep in de celstructuur.
Bijzonder effectief en speels is ook de Helende Reis voor Kinderen!

INTEGRALE AANPAK
Tijdens een sessie bij Kerntraject vloeien alle westerse en oosterse technieken samen, die ik door de jaren heen geleerd heb (zie mijn achtergrond). Zo ontstaat een integrale aanpak, specifiek toegesneden op jou en dat waar jij naar toe wilt werken. Fijngevoelig maatwerk gegarandeerd.

Bel gerust eens voor een kennismaking!