Praktijkinfo

CORONA maatregelen

Individuele consulten zijn vanaf 3 maart 2021 weer mogelijk in de praktijk en in de natuur! Groepsactiviteiten zullen waar mogelijk via livestream plaatsvinden of worden uitgesteld tot het moment dat we weer meer mensen in de praktijk mogen ontvangen.

VERGOEDING
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van de consulten bij Kerntraject, mits u aanvullend verzekerd bent.
De polisvoorwaarden zijn verschillend per verzekering en veranderen regelmatig. Om zeker te weten in hoeverre de behandelingen voor u vergoed worden, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

REGISTRATIES
Kerntraject is geregistreerd bij:

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen)

en de Kamer van Koophandel (nr 32150815)

BEROEPSCODE EN ETHIEK

Leonoor Begeer is aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA) en hanteert de beroepscode en ethiek van het NVPA.

BEHANDELINGSOVEREENKOMST

Voor behandeling/therapie zal ik u vragen een behandelingsovereenkomst (informed consent) te ondertekenen.

UW PRIVACY

Uiteraard voldoet Kerntraject aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en draagt zij zorg voor je privacy op het internet en in de praktijk. Zie privacyverklaring

WKKGZ

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aan hen stelt. Deze wet regelt dat je als cliënt van een zorgverlener eenvoudig een klacht moet kunnen indienen en feedback geven op de zorg die je ontvangt. Ook mijn praktijk werkt volgens de eisen van de Wkkgz. Als lid van het NVPA beschik ik over een aansluiting bij de geschillencommissie SCAG, waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ wordt gesteld .
De Wkkgz geeft drie stappen aan die je kunt doorlopen als je niet tevreden bent over de ontvangen zorg:

  1. In eerste instantie maak je je klacht kenbaar aan je behandelaar – aan mij dus – zodat we kunnen proberen om tot een oplossing te komen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
  2. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging, het NVPA. Zij schakelen een klachtenfunctionaris in, die bemiddelt tussen jou en mij.
  3. Als de bemiddelingspoging door de klachtenfunctionaris niet slaagt, kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Meer informatie hierover vind je in het Klachtenreglement NVPA.(PDF download)

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

Kerntraject hanteert de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld

 
Kerntraject is geregistreerd NVPA lid

Kerntraject - 06 -18 707 919 - Telefonisch spreekuur: ma t/m wo: 8.30-9.00 uur