Tarief

Kerntraject-interieurConsulttarief:
60 min. 76,25 euro
75 min. 91,50 euro
90 min. 111,85 euro
120 min. 152,50 euro

Betaling
Na het consult ontvangt u van mij per email de factuur.
Voor de prijzen van de andere activiteiten van Kerntraject, zie de agenda. Cursussen en workshops gaarne twee weken voor aanvang voldoen op IBAN NL 37 TRIO 0212 3374 16 t.n.v. Kerntraject te Soest.

Vergoeding
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van de consulten bij Kerntraject, mits u aanvullend verzekerd bent.
De polisvoorwaarden zijn verschillend per verzekering en veranderen regelmatig. Om zeker te weten in hoeverre de behandelingen voor u vergoed worden, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Registraties
Kerntraject is geregistreerd bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen)
en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32150815

 

DALEN ZIJN ERVOOR OM VAN DE ENE BERG OP DE ANDERE TE KOMEN

Berg en Dal

 
Kerntraject is geregistreerd NVPA lid

Kerntraject - 06 -18 707 919 - Telefonisch spreekuur: ma t/m wo: 8.30-9.00 uur